Компанията

Ние сме компания с 25 годишен опит в сферата на енергетиката и утвърдени позиции в електромонтажните работи, гарантирайки високо качество на извършената работа и кратки срокове на изпълнение. От основаването си до сега, Дружеството е получило и успешно изпълнило значителен брой поръчки от постоянните си клиенти “Аурубис България” АД, “ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД, „Дънди Прешъс Металс” ЕАД, НЕК-ЕАД и др.

Нашият екип от двадесет специалисти е готов да предостави гъвкави и надеждни решения при изграждането на електрически уредби ниско, средно и високо напреджение, основно в промишлени предприятия.

Ние споделяме общи ценности: откритост, почтеност, отговорност и иновативност. За постигането на желаните резултати съблюдаваме общи и изключително високи стандарти в нашата работа.

Разполагаме със собствена тежка механизация, строителна техника и специализирани инструменти и апаратура, необходими за изпълнението на разнообразни промишлени и битови проекти.

Компанията е сертифицирана по ISO 9001:2015 и ISO 45001:2018 и е член на Камарата на строителите в България.

Вече повече от двадесет години безопасността при работа и отличните работни условия са наши водещи приоритети. Може да се запознаете с нашата политика по осигуряване на качеството и безопасни и здравословни условия на труд тук:

Ние обичаме това, което правим. И се гордеем с това. Непрекъснато се стремим да развиваме уменията си и да подобряваме качеството на работа. За нас най- важният резултат от усилията ни е удовлетвореността на нашите клиенти.

Бихме искали да чуем вашето мнение, за да продължим да успяваме заедно.