Новини

СТАРТИРА ПРОЕКТ BG16RFOP002-2.089-1839-C01
„Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по процедура  BG16RFOP002-2.089

 

 

 

ПРОЕКТ:
BG16RFOP002-2.089-1839-C01
„Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по процедура  BG16RFOP002-2.089

„Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

На 07 септември 2021 г. УО на ОП „Иновации и Конкурентоспособност” подписа Договор за

безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-1839-С01.

Цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност на проекта:  50 000.00 лв., финансирани от ЕФРР.


Срок за изпълнение на проекта:
3 месеца

Начало: 07.09.2021 г.

Край: 07.12.2021 г.

Бенефициент: РЕИЖ ООД

 

СТАРТИРА ПРОЕКТ ПРОЕКТ:BG16RFOP002-2.073-6599 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

 

 

 

ПРОЕКТ:
BG16RFOP002-2.073-6599
„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

по процедура  BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

 

На 04 август 2020 г. УО на ОП „Иновации и Конкурентоспособност” подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-6599-С01.

Цел на проекта:

Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност на проекта:  10 000.00 лв.,

от които 8 500,00 лв. европейско и

1 500,00 лв. национално съфинансиране


Срок за изпълнение на проекта:
3 месеца

Начало: 04.08.2020 г.

Край: 04.11.2020 г.

Бенефициент: РЕИЖ ООД

 

Дата на публикуване – 07.08.2020 г.